Vakaata vauhtia

Tästä yhteystietoihin

Doaman tarina

Doama on pohjoissaamea ja tarkoittaa vauhtia. Doaman perustajana olen tunnettu toimeenpanevasta ja aktiivisesta otteestaani kaikessa mihin ryhdyn. Vaihto-opiskelijana Passaun yliopistossa vuonna 90-luvulla sain kuulla olevansa hyrrä – “der Kreisel”. Reilun 20 vuoden kokemukseni kotimaassa ja saksankielisessä Keski-Euroopassa ovat olleet vauhtia täynnä, mutta matkan varrella mukaan on laajan asiantuntemuksen ohella tarttunut vakautta ja tasapainoa, mikä on liiketoiminnan menestyksen kivijalka.

Juureni Pohjois-Suomessa saivat minut palaamaan pohjoiseen pitkän etelässä ja ulkomailla vietetyn ajan jälkeen. Keräsin arvokasta kokemusta erilaisissa yrityksissä erityisesti myynnistä ja sen johtamisesta, ja niiden hyväksi todettuja toimintamalleja sekä menestystekijöitä haluan aidosti kylvää Lappiin ja sen yrityksiin. Lappilaisten yritysten ainutlaatuisuus sekä yrittäjien asenne yhdistettynä laajaan osaamiseeni myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä on voittava kombinaatio, jolla syntyy vakaata vauhtia! Doama!

Mitä?

Doama tarjoaa vakaata vauhtia myyntiin ja myynnin johtamiseen, organisaation toimintamallien muutokseen sekä sisäisen viestinnän tehostamiseen. Palveluiden ydin on yhdistää oman organisaation työntekijät sekä asiakkaat modernilla teknologialla. Doaman toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja uudistumista edistäviä palveluita, mitkä mahdollistavat yrityksen menestyksen ja kasvun toimialan muita yrityksiä nopeammin ja tehokkaammin.

Kenelle?

Kasvuhakuiselle yritykselle Doama tarjoaa työkalut saada vakaata vauhtia myyntiin, asiakastyöhön ja asiakkuuksien hallintaan. Kansainvälistyvälle yritykselle Doama tarjoaa valmiit verkostot liiketoiminnan vauhdittamiseksi sekä jalkauttaa toimivat mallit nopeasti arjen tekemiseen. Pysähtyneen liiketoiminnan yrityksille Doama tarjoaa keinot uudelleenkäynnistää passiiviset asiakkuudet aktiiviseksi liikevaihdoksi.

Miten?

Doaman malli keskittyy asiakkaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen, jonka tuloksena toteutetaan loppuasiakkaiden ja asiakasorganisaation yhdistäminen modernin teknologian avulla. Samalla määritellään toimintamallit, joita toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa niin pitkään, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Doaman mallissa asiakkaan kanssa tehtävässä yhteistyössä muutokset tehdään konkreettisesti yhdessä ja niiden onnistumista seurataan systemaattisesti.

”Juho puhuu asiaa ja keskittyy olennaiseen. Yhteistyö poikii välittömästi toteuttamiskelpoisia asioita. Juhon konkreettinen apu on oikeaa apua. Suosittelen lämpimästi mille tahansa yritykselle.”
– Tea Latvala, dildodiileri
”Juholla on ainutlaatuinen kyky luoda innostunut ja aktiivinen ilmapiiri. Hän tarttuu toimeen ripeästi ja haluaa saada nopeasti konkreettisia tuloksia.”
Eeva-Liisa Lilja, Fennopromo Oy

Juho Ikonen

Olen kokenut kansainvälisen kaupan ja myynnin kehittämisen ammattilainen. Vahvoja osaamisalueitani ovat myös teknologian hyödyntäminen johtamisessa, sisäisen viestinnän onnistunut toteuttaminen sekä muutoksen läpivienti eteenpäin pyrkivässä organisaatiossa. Minulla on laajat kontaktiverkostot kotimaassa ja saksankielisessä Keski-Euroopassa.Uskon pitkiin yhteistyökumppanuuksiin, joissa tehdään konkreettisia asioita ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Työskentelen aktiivisesti asiakkaiden kanssa yhdessä menestyksen saavuttamiseksi. Tuon vakaata vauhtia yrityksesi kehittämiseen!